Zákony, vyhlášky a iné

05.01.2009 18:00

Zákony:

245/2008 školský zákon.pdf (584,6 kB)

 

Vyhlášky

vyhláška 306/2008 o materskej škole.pdf (44,4 kB)

vyhláška 307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.pdf (40,1 kB)

vyhláška 314/2008 o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborovodborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.pdf (506,6 kB)

vyhláška318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.pdf (453,6 kB)

vyhláška 209/2011o ukončovaní štúdia na stredných školách.pdf (58,5 kB)

vyhláška 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.pdf (54,5 kB)

vyhláška 320/2008 o základnej škole.pdf (82,5 kB)

vyhláška 224/2011 o základnej škole.pdf (57,7 kB)

vyhláška 282/2009 o stredných školách.pdf (1,9 MB)

vyhláška 268/2011 o stredných školách.pdf (46,8 kB)

vyhláška 321/2008 o jazykovej škole.pdf (96,2 kB)

vyhláška 322/2008 o špeciálnych školách.pdf (79,5 kB)

vyhláška 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach.pdf (75 kB)

vyhláška 324/2008 o základnej umeleckej škole.pdf (49,9 kB)

vyhláška 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.pdf (38,2 kB)

vyhláška 326/2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.pdf (38,9 kB)

 

Iné

Pedagogicko organizačné pokyny pre školský rok 2011/2012.pdf (680,7 kB)

 

 

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode