Vitajte na našom webe

 

OZNAM

               Vážení rodičia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,  

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  č.2021/10079:1-A1810, v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021 a ďalšími opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR prijatými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch

s účinnosťou od 22. 3. 2021 obnovuje prezenčnú prevádzku

v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

Objednať na vyšetrenie nás kontaktujte na tel. číslach :

0911/887 745, 033/7743 423

od 8.00 hod. do 15.00 hod.,

                                 emailom – cpppappiestany@gmail.com

     V zmysle uvedených dokumentov má do CPPPaP povolený vstup výlučne:

  • Osoba len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, FFP3

Výnimky, na ktoré sa povinné nosenie respirátora nebude vzťahovať:

  • deti do ukončenia 1. Stupňa ZŠ – povinnosť nosiť v interiéroch rúško,
  • zamestnanca ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
  • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • dieťa/žiak MŠ a prvého stupňa ZŠ
  • žiak druhého stupňa ZŠ a starší, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • osoba, ktorá sa preukáže dokladom o výnimke v zmysle §1, ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa č. 47/2021

        

   Ďakujeme za porozumenie                                                           

                                                             PhDr. Viera Sakmárová

                                                              riaditeľka CPPPaP

                                                                          v z. Mgr. Patrícia Danková

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

CENTRUM PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

 

Motto:

Ak je dieťa napomínané, naučí sa odsudzovať.

Ak dieťa žije v nepriateľstve,naučí sa útočiť.

Ak žije v posmechu,naučí sa vyhýbať.

Ak žije v tolerancii,naučí sa smelosti.

Ak žije s pochvalou, naučí sa trpezlivosti.

Ak žije s poctivosťou,naučí sa spravodlivosti.

Ak žije v bezpečí,naučí sa veriť

Ak žije prijímané a obklopované priateľstvom,naučí sa vo svete hladať lásku.

 Dorothy Lew Nolte

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

cpppappiestany@gmail.com

E. F. Scherera 40
921 01 Piešťany

033/7743423 pevná linka
0911 887 745 mobil

Vyhľadávanie

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode