2021

 

ZMLUVY

 

FAKTÚRY

 
 
 
 

OBJEDNÁVKY

 
 
 
 
 

2020

 

ZMLUVY

O2 Zmluva.pdf (1,4 MB)

Xtranet Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf (1,3 MB)

 

FAKTÚRY

Faktúry Január 2020.pdf (33,2 kB)

Faktúry Február 2020.pdf (35,7 kB)

Faktúry Marec 2020.pdf (34,3 kB)

Fakltúry Apríl 2020.pdf (34,5 kB)

Faktúry Máj 2020.pdf (35,6 kB)

Faktúry Jún 2020.pdf (34,3 kB)

Faktúry Júl 2020.pdf (34,4 kB)

Faktúry August 2020.pdf (32,7 kB)

Faktúry September 2020.pdf (32,8 kB)

Faktúry Október 2020.pdf (33,6 kB)

Faktúry November 2020.pdf (37,5 kB)

Faktúry December 2020.pdf (35,1 kB)

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky Január 2020.pdf (27,4 kB)

Objednávky Február 2020.pdf (33 kB)

Objednávky Marec 2020.pdf (30,5 kB)

Objednávky Apríl 2020.pdf (29,8 kB)

Objednávky Máj 2020.pdf (32,5 kB)

Objednávky Jún 2020.pdf (31,4 kB)

Objednávky Júl 2020.pdf (30,2 kB)

Objednávky August 2020.pdf (30,7 kB)

Objednávky September 2020.pdf (31,1 kB)

Objednávky Október 2020.pdf (32,4 kB)

Objednávky November 2020.pdf (34,6 kB)

Objednávky December 2020.pdf (33,5 kB)

 

2019

 

ZMLUVY

Dodatok č.1 k Zmluve č. ZO2018A16582-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa.pdf (268,1 kB)

Zmluva o správe výpočtovej techniky č. 2019-01-02.pdf (543,4 kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb -Pevná linka.pdf (802,6 kB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobil.pdf (1 003,8 kB)

Zmluva DOXX stravné lístky.pdf (309,7 kB)

 

FaktÚRY

 Faktúry Január 2019.pdf (33,7 kB)

Faktúry Február 2019.pdf (35,1 kB)

Faktúry Marec 2019.pdf (34,6 kB)

Faktúry Apríl 2019.pdf (34,1 kB)
Faktúry Máj 2019.pdf (34,6 kB)
Faktúry Jún 2019.pdf (34,8 kB)
Faktúry Júl 2019.pdf (34,1 kB)

Faktúry August 2019.pdf (34,1 kB)

Faktúry September 2019.pdf (34,6 kB)

Faktúry Október 2019.pdf (34,7 kB)

Faktúry November 2019.pdf (35,2 kB)

Faktúry December 2019.pdf (37,4 kB)

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky Január 2019.pdf (30 kB)

Objednávky Február 2019.pdf (31 kB)

Objednávky Marec 2019.pdf (31,6 kB)

Objednávky Apríl 2019.pdf (30,5 kB)

Objednávky Máj 2019.pdf (31,7 kB)

Objednávka jún 2019.pdf (31,4 kB)

Objednávky Júl 2019.pdf (31,4 kB)

Objednávky August 2019.pdf (29,8 kB)

Objednávky September 2019.pdf (31,9 kB)

Objednávky Október 2019.pdf (30,3 kB)

Objednávky November 2019.pdf (32,3 kB)

Objednávky December 2019.pdf (34,6 kB)

 

2018

 

ZMLUVY

Zmluva o zabezpečení výklonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa platná od 23. 5. 2018 do 24. 5. 2019.pdf (2,1 MB)

 

FAKTÚRY

Faktúry Január 2018.pdf (31,8 kB)

Faktúry Február 2018.pdf (32,8 kB)

Faktúry Marec 2018.pdf (34,2 kB)

Faktúry Apríl 2018.pdf (31,5 kB)

Faktúry Máj 2018.pdf (33 kB)

Faktúry Jún 2018.pdf (34,1 kB)

Faktúry Júl 2018.pdf (32,2 kB)

Faktúry August 2018.pdf (32,8 kB)

Faktúry September 2018.pdf (33,5 kB)

Faktúry Október 2018.pdf (35,2 kB)

Faktúry November 2018.pdf (35,4 kB)

Faktúry December 2018.pdf (34 kB)

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky Január 2018.pdf (27,7 kB)

Objednávky Február 2018.pdf (31,7 kB)

Objednávky Marec 2018.pdf (32,6 kB)

Objednávky Apríl 2018.pdf (27,7 kB)

Objednávky Máj 2018.pdf (31,7 kB)

Objednávky Jún 2018.pdf (32,4 kB)

Objednávky Júl 2018.pdf (28,4 kB)

Objednávky August 2018.pdf (30,2 kB)

Objednávky September 2018.pdf (32,4 kB)

Objednávky Október 2018.pdf (34 kB)

Objednávky November 2018.pdf (33,4 kB)

Objednávky December 2018.pdf (34,1 kB)

 

2017

 

ZMLUVY

 

FAKTÚRY

Faktúry Január 2017.pdf

Faktúry Február 2017.pdf (33,5 kB)   

Faktúry Marec 2017.pdf (33,5 kB)

Faktúry Apríl 2017.pdf (35,2 kB)

Faktúry Máj 2017.pdf (34,3 kB)

Faktúry Jún 2017.pdf (33,5 kB)

Faktúry JúL 2017.pdf (34,2 kB)

Faktúry August 2017.pdf (31,8 kB)

Faktúry September 2017.pdf (34 kB)

Faktúry Október 2017.pdf (34 kB)

Faktúry November 2017.pdf (33,5 kB)

Faktúry December 2017.pdf (35,3 kB)

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky Január 2017.pdf

Objednávky Február 2017.pdf (30,3 kB)

Objednávky Marec 2017.pdf (31,5 kB)

Objednávky Apríl 2017.pdf (32,5 kB)

Objednávky Máj 2017.pdf (33,7 kB)

Objednávky Jún 2017.pdf (29,5 kB)

Objednávky Júl 2017.pdf (31,7 kB)

Objednávky August 2017.pdf (28,2 kB)

Objednávky September 2017.pdf (32,1 kB)

Objednávky Október 2017.pdf (31,5 kB)

Objednávky November 2017.pdf (33,3 kB)

Objednávky December 2017.pdf (35,3 kB)

 

 
 

2016

 

ZMLUVY

Kolektívna zmluva 2016.pdf (385,5 kB)

Zmluva Slovak Telekom.pdf (519,8 kB)

Zmluva Stabilita.pdf (537,2 kB)

 

FAKTÚRY

Faktúry Január 2016.pdf

Faktúry Február 2016.pdf (33,4 kB)

Faktúry Marec 2016.pdf (32,3 kB)

Faktúry Apríl 2016.pdf (34,2 kB)

Faktúry Máj 2016.pdf (33,5 kB)

Faktúry Jún 2016.pdf (32,4 kB)

Faktúry Júl 2016.pdf (33,8 kB)

Faktúry August 2016.pdf (33,6 kB)

Faktúry September 2016.pdf (32,3 kB)

Faktúry Október 2016.pdf (33,8 kB)

Faktúry November 2016.pdf (34,3 kB)

Faktúry December 2016.pdf (35,3 kB)

 

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky Január 2016.pdf

Objednávky Február 2016.pdf (32,3 kB)

Objednávky Marec 2016.pdf (31,3 kB)

Objednávky Apríl 2016.pdf (31,6 kB)

Objednávky Máj 2016.pdf (31,4 kB)

Objednávky Jún 2016.pdf (31,1 kB)

Objednávky Júl 2016.pdf (31,3 kB)

Objednávky August 2016.pdf (30,8 kB)

Objednávky September 2016.pdf (32,7 kB)

Objednávky Október 2016.pdf (30,5 kB)

Objednávky November 2016.pdf (33,4 kB)

Objednávky December 2016.pdf (36,2 kB)

 

2015

 

ZMLUVY

Zmluva o pripojení XtraNet.pdf

Zmluva NP VUDPaP 2015.pdf (2,6 MB)

Rámcova kúpna zmluva Novobyt.pdf (301 kB)

Rámcová kúpna zmluva Signal.pdf (1,7 MB)

Rámcová kúpna zmluva Grand Royal.pdf (978,2 kB)

 
 

Faktúry

 

Objednávky

 

2014

 

Faktúry

Faktúry Január 2014.pdf (32 kB)

Faktúry Február 2014.pdf

Faktúry Marec 2014.pdf

Faktúry Apríl 2014.pdf

Faktúry Máj 2014.pdf

Faktúry Jún 2014.pdf

Faktúry Júl 2014.pdf

Faktúry August 2014.pdf

Faktúry September 2014.pdf

Faktúry Október 2014.pdf

Faktúry November 2014.pdf

Faktúry December 2014.pdf


 

OBJEDNávky

Objednávky Január 2014.pdf (27,3 kB)

Objednávky Február 2014.pdf

Objednávky Marec 2014.pdf

Objednávky Apríl 2014.pdf

Objednávky Máj 2014.pdf

Objednávky Jún 2014.pdf

Objednávky Júl 2014.pdf

Objednávky August 2014.pdf

Objednávky September 2014.pdf

Objednávky Október 2014.pdf

Objednávky November 2014.pdf

Objednávky December 2014.pdf

 

 

2013

 

ZMLUVY

Zmluva NP VUDPAP.pdf (3,5 MB)

 

Faktúry

Faktúry Január 2013.pdf (30,6 kB)

Faktúry Február 2013.pdf (32,6 kB)

Faktúry Marec 2013.pdf (32,5 kB)

Faktúry Apríl 2013.pdf

Faktúry Máj 2013.pdf (33,4 kB)

Faktúry Jún 2013.pdf

 Faktúry júl 2013.pdf (32 kB)

Faktúry August 2013.pdf

  Faktúry September 2013.pdf (32,6 kB)Faktúry September 2013.pdf

Faktúry Október 2013.pdf

Faktúry November 2013.pdf (33,8 kB)

Faktúry December 2013.pdf (37,2 kB)

 

Objednávky

Objednávky Január 2013.pdf (28 kB)

Objednávky Február 2013.pdf (29,9 kB)

Objednávky Marec 2013.pdf (31 kB)

Objednávky Apríl 2013.pdfObjednávky Apríl 2013.pdf Objednávky Apríl 2013.pdf

Objednávky Máj 2013.pdf (31,6 kB)

Objednávky Jún 2013..pdf

Objednávky júl 2013.pdf (29,9 kB)

Objednávky August 2013.pdf

Objednávky September 2013.pdf

Objednávky Október 2013.pdf

Objednávky November 2013.pdf (32,2 kB)

Objednávky December 2013.pdf (35,6 kB)

 

 

2012www.cpppap.webnode.sk 

 

Faktúry

faktury januar 2012.pdf

faktúry február 2012.pdf

faktúry marec 2012.pdf

faktúry apríl 2012.pdf

Faktúry máj 2012..pdf

Faktúry jún 2012.pdf

Faktúry júl 2012.pdf (32,1 kB)

Faktúry august 2012.pdf (32,7 kB)

Faktúry september 2012.pdf (33,1 kB)

Faktúry október 2012.pdf (34,5 kB)

Faktúry november 2012.pdf (33,6 kB)

Faktúry december 2012.pdf (34,5 kB)

 

Objednávky

objednávky február 2012.pdf

objednávky marec 2012.pdf

objednávky apríl 2012.pdf

objednávky máj 2012.pdf

Objednávky jún 2012.pdf

Objednávky august 2012.pdf (30,7 kB)

Objednávky september 2012.pdf (31,2 kB)

Objednávky október 2012.pdf (32,9 kB)

Objednávky november 2012.pdf (33,3 kB)

Objednávky december 2012.pdf (31,2 kB)

 

2011

 

Zmluvy

dodatok c. 6 k najomnej zmluve.PDF

 

objednávky

objednavka č.1 2011.PDF

objednavka č.2 2011.PDF

objednavka č.3 2011.PDF

 

faktúry

faktura najom februar 2011.PDF

faktura T-com december 2010.PDF

faktura T com januar 2011.PDF

faktura stravne listky januar 2011 .PDF

faktura najom marec 2011.PDF

faktura BOZP a PO prvy stvrtrok 2011.PDF

faktura stravne listky februar 2011.PDF

faktura Tcom februar 2011.PDF

faktura najom april 2011.PDF

faktura IVES.PDF

faktura Stavoúdržba.PDF

faktura Signal.PDF

faktura zaluzie.PDF

faktura stravne listky marec 2011.PDF

faktura Tcom marec 2011.PDF

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

cpppappiestany@gmail.com

E. F. Scherera 40
921 01 Piešťany

033/7743423 pevná linka
0911 887 745 mobil

Vyhľadávanie

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode