Nástenka

20.03.2021 19:44

Vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP doma

prezentácia Vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP doma.pptx (0 )
02.03.2021 15:37

Ako zvládnuť lockdown a online vyučovanie

AKO ZVLÁDNUŤ LOCKDOWN A ONLINE VYUČOVANIE.pdf (323 kB)
26.02.2021 14:56

Ako môžu rodičia podporiť duševne zdravie detí

Ako môžu rodičia podporiť duševne zdravie detí_leták (1).pdf (402,9 kB)
01.12.2020 10:18

COVID 19 - Rady pre rodičov

rodicovstvo-v-case-koronavirusu-pdf.pdf (2,5 MB) korona_online_brozura.pdf (1,4 MB) pomocobetiam (1).JPG (81,2 kB) pomocobetiam (2).JPG (83,4 kB)
05.01.2009 18:05

Užitočné linky a kontakty

Ministerstvo školstva SR      Štátny pedagogický ústav    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie časopis Psychologie dnes portál Moderná škola časopis Dieťa Linka detskej dôvery portál Prevencia šikanovania portál INFODROGY  
05.01.2009 18:00

Zákony, vyhlášky a iné

Zákony: 245/2008 školský zákon.pdf (584,6 kB)   Vyhlášky vyhláška 306/2008 o materskej škole.pdf (44,4 kB) vyhláška 307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.pdf (40,1 kB) vyhláška 314/2008 o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných...
05.01.2009 17:20

Šikana

Stop šikanovaniu - Informačný leták pre deti na ZŠ.doc (27 kB) Šikanovanie na školách - Leták pre učiteľov ZŠ.pdf (900,5 kB) Šikanovanie na školách - Metodický materiál pre učiteľov ZŠ.pdf (187,7 kB)
05.01.2009 17:25

Drogy

Drogy - materiál pre rodičov.doc (40,5 kB)
05.01.2009 17:30

Výchovné problémy

Ako vychádzať s deťmi.doc (35,5 kB) Neposlušnosť a opozičné správanie detí predškolského veku.doc (39,5 kB)
05.01.2009 17:35

Školská zrelosť, pripravenosť dieťaťa na školu

Pred zápisom do prvej triedy.doc (40 kB)
05.01.2009 17:48

Ľahké mozgové dysfunkcie

Lmd-material pre rodičov.doc (36,5 kB) Lmd-material pre učiteľov.doc (30,5 kB) LMD.PDF (234,5 kB) Rady pre rodičov deťom s ĽMD.doc (23 kB)
31.03.2016 08:00

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie.pptx (133766) Systém duálneho vzdelávania.docx (38685)  
05.01.2009 17:45

Špecifické vývinové poruchy učenia

Poruchy čítania.doc (41 kB)
05.01.2009 16:00

Ostatné

Ako zostať suchým – rady pre rodičov, ktorých deti sa pocikávajú.doc (37,5 kB)
05.01.2009 17:55

Materiály pre pedagógov

Metodické materiály, integrácia a IVP - všeobecne Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.pdf (246,8 kB) Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy.pdf (425,1 kB) Formulár - Návrh na prijatie žiaka so špec. výchovno vzdelávacími potrebami do ZŠ, MŠ,...

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

cpppappiestany@gmail.com

E. F. Scherera 40
921 01 Piešťany

033/7743423 pevná linka
0911 887 745 mobil

Vyhľadávanie

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode