Náš tím

PhDr. Viera Sakmárová

riaditeľ CPPPaP Piešťany

psychológ

Mgr. Peter Hubinák

psychológ

Mgr. Kristína Bičanová

špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Bugárová

špeciálny pedagóg

Mgr. Patrícia Danková

špeciálny pedagóg

Mgr. Anna Mečochová

špeciálny pedagóg

Mária Moravčíková

sociálny pracovník

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode