Archív článkov

31.03.2016 08:00

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie.pptx (133766) Systém duálneho vzdelávania.docx (38685)  
05.01.2009 18:05

Užitočné linky a kontakty

Ministerstvo školstva SR      Štátny pedagogický ústav    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie časopis Psychologie dnes portál Moderná škola časopis Dieťa Linka detskej dôvery portál Prevencia šikanovania portál INFODROGY  
05.01.2009 18:00

Zákony, vyhlášky a iné

Zákony: 245/2008 školský zákon.pdf (584,6 kB)   Vyhlášky vyhláška 306/2008 o materskej škole.pdf (44,4 kB) vyhláška 307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.pdf (40,1 kB) vyhláška 314/2008 o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných...
05.01.2009 17:55

Materiály pre pedagógov

Metodické materiály, integrácia a IVP - všeobecne Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.pdf (246,8 kB) Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy.pdf (425,1 kB) Formulár - Návrh na prijatie žiaka so špec. výchovno vzdelávacími potrebami do ZŠ, MŠ,...
05.01.2009 17:51

Materiály pre koordinátorov prevencie

Letak pre rodiča- šikanovanie.doc (39,5 kB) Príznaky užívania návykových látok.doc (78 kB) Štruktúra smernice.doc (27 kB) Tajná správa z planéty x.doc (121,2 kB) Met. usmernenie k prevencii a riešeniun šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.doc (101,5 kB) Šikanovanie-...
05.01.2009 17:48

Ľahké mozgové dysfunkcie

Lmd-material pre rodičov.doc (36,5 kB) Lmd-material pre učiteľov.doc (30,5 kB) LMD.PDF (234,5 kB) Rady pre rodičov deťom s ĽMD.doc (23 kB)
05.01.2009 17:45

Špecifické vývinové poruchy učenia

Poruchy čítania.doc (41 kB)
05.01.2009 17:35

Školská zrelosť, pripravenosť dieťaťa na školu

Pred zápisom do prvej triedy.doc (40 kB)
05.01.2009 17:30

Výchovné problémy

Ako vychádzať s deťmi.doc (35,5 kB) Neposlušnosť a opozičné správanie detí predškolského veku.doc (39,5 kB)

(c) effie 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode